TÜBA’nın teşkilat, vazife ve yetkilerinde düzenleme yapıldı

featured
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Birtakım Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna nazaran, genç bilim insanlarını teşvik etmek, ülkenin bilim stratejisine yönelik raporlamalar ve bilimsel yayın faaliyetleri gerçekleştirmek, bunları ilgili kurum ve bireylerle paylaşmak, bilim diplomasisi faaliyetleri yürütmek ve bu alanın gelişmesine katkı sunmak, bilim tarihi mirasının bugüne transferi için faaliyetlerde bulunmak üzere bahisler, TÜBA’nın misyonları ortasında yer alacak.

TÜBA’nın her bir üyesi, Akademi bünyesinde Fen ve Mühendislik Bilimleri, Toplumsal ve Beşeri Bilimler ile Sıhhat ve Hayat Bilimleri olarak belirlenmiş 3 bilim alanından biriyle Akademi Konseyince irtibatlandırılacak.

Asosye üyeler, asli üye olmaya aday Türkiye asıllı yetenekli ve başarılı genç bilim insanları ortasından onur üyesi, asli üyelerde aranan koşulları taşıyan yabancı bilim insanlarıyla özgün ve çığır açıcı çalışmalara sahip Türkiye asıllı bilim insanları ortasından seçilecek. Asosye üyeler, 5 yıl için seçilecek ve üyelik en çok 10 yıl olabilecek.

Akademiye asli ve asosye üye seçimi; asli üyeler, Yükseköğretim Konseyi ya da TÜBİTAK İdare Kurulunca Akademi Başkanlığına gerekçeli teklif yazısıyla önerilen adayların Akademi Konseyince kabulü ve Genel Konseyin ilgili bilim alanıyla irtibatlı üyelerinin onaylaması suretiyle gerçekleştirilecek.

Onur üyesi seçimi için en az 10 asli yahut gurur üyesi ya da Yükseköğretim Heyeti yahut TÜBİTAK İdare Kurulunca Akademi Başkanlığına gerekçeli teklif yazısıyla önerilen adaylar ortasından Akademi Konseyince yapılacak.

Genel Heyet

Akademi Genel Heyeti, yılda en az 1 sefer toplanacak. Üye seçimlerinde, ilgili bilim alanından oy hakkı olan üye tamsayısının 3’te 1’inin iştirakiyle toplanılacak ve toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla karar alınacak. Lakin karar kâfi sayısı hiçbir biçimde oy hakkı olan üye tam sayısının 4’te 1’inden az olamayacak.

Akademi faaliyetleriyle Akademi Kurulunun çalışmalarını kıymetlendirmek ve TÜBA tarafından yürütülmesi istenilen faaliyetleri Akademi Kuruluna önermek, bilim alanlarından belirlenen kontenjan dahilinde müddeti dolan Akademi Kurulu üyeleri yerine yeni üyeler seçmek, asli ve asosye üye seçimine ait önerilen tekliflerden Akademi Konseyince kabul edilen adayların üyelik seçimlerini, ilgili bilim alanlarına mensup üyelerin oylarıyla karara bağlamak Genel Şuranın vazifeleri ortasında olacak.

Akademi Kurulu

Akademi Kurulu, asli üyeler ortasından ve her bilim alanından 4’er üye olmak üzere Genel Heyet tarafından seçilen 12 üyeyle Akademi Liderinden oluşacak. Vazife mühletleri dolan üyeler, en fazla bir periyot daha yine seçilebilecek. Seçimler, Akademi Kurulu üyeliğinin sona ereceği tarihten evvelki 30 günde sonuçlandırılacak.

TÜBA Genç Akademi Topluluğu üyelerini seçmek, üyelerin seçim kriterlerini belirlemek, topluluk idaresini oluşturmak ve topluluğun faaliyetlerine akademik, idari ve mali takviye olmak, akademinin misyonları kapsamında ülkenin stratejik ve tematik önceliklerine yönelik Akademi üyelerinden gelen bilimsel proje tekliflerine takviye verilmesine karar vermek Kurulun vazifeleri ortasında olacak.

Akademi Kurulu, Genel Şuraya yeni üye teklifinde bulunurken toplam üye sayısı ile üyelerin farklı bilim alanlarındaki dağılım istikrarını göz önünde bulunduracak. 

Akademi Başkanlığı, Akademi Lideri ile Akademinin idari ve sekretarya faaliyetlerini yürütmek üzere Genel Sekreter ve hizmet ünitelerinden oluşacak.

Akademi Lideri, asli üyeler ortasından atanacak. Birebir kişi 2 periyottan fazla Akademi Başkanlığına atanamayacak. Lider, Akademi Kurulu üyeliği ve Akademi üyeliği seçimi süreçlerini de yürütecek.

Ülkedeki genç bilim insanlarının Akademinin gelecek jenerasyonları olarak desteklenmesi emeliyle, üstün nitelikli bilimsel çalışmalarıyla öne çıkan genç bilim insanlarından TÜBA Genç Akademi Topluluğu oluşturulacak.

Süreksiz unsurlar

Yaş haddi nedeniyle “asli üyelik” statüsü sona eren gurur üyeleri, Akademi Kuruluna talepte bulunmaları halinde Akademi Kurulu kararıyla asli üyeliğe yine seçilebilecek.

Mevcut asosye üyelerin üyelik müddeti, seçildikleri tarihten itibaren 5 yıla tamamlanacak lakin her halde asosye üyelik müddeti toplamda 10 yılı geçemeyecek. Mevcut Akademi Liderinin misyon müddeti, seçildiği tarihten geçerli olmak üzere 4 yıl olacak.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir