Resmi Gazete başlıkları

featured
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

 

YASAMA KISMI

TBMM KARARI

1312 Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Ortasında Stratejik Paydaşlık ve Karşılıklı Yardım Mutabakatı Kararlarından Kaynaklanan Taahhütlerimizi Yerine Getirmek, Ateşkesin Gözlenmesi, İhlallerin Önlenmesi, Bölgede Barış ve İstikrarın Sağlanması Hedefiyle Türkiye’nin Yüksek Menfaatlerini Tesirli Halde Korumak ve Kollamak Üzere, Hudut, Şümul, Ölçü ve Vakti Cumhurbaşkanınca Takdir ve Tayin Olunacak Halde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Ortak Merkezin Vazifelerinin İfası İstikametinde Hareket Etmek Üzere Yabancı Ülkelere Gönderilmesi, Bu Kuvvetlerin Cumhurbaşkanının Belirleyeceği Temellere Nazaran Kullanılması ile Risk ve Tehditlerin Giderilmesi İçin Her Türlü Önlemin Alınması ve Bunlara İmkân Sağlayacak Düzenlemelerin Cumhurbaşkanı Tarafından Belirlenecek Asıllara Nazaran Yapılması İçin Anayasa’nın 92’nci Unsuru Uyarınca Türkiye Büyük Millet Meclisinin 17/11/2020 Tarihli ve 1272 Sayılı Kararı ile Verilen Müsaadenin Müddetinin 17/11/2021 Tarihinden İtibaren Bir Yıl Uzatılmasına Dair Karar

YÜRÜTME VE YÖNETİM KISMI

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

–– Kimi Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 86)

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

–– Türkiye Cumhuriyeti ile Lübnan Cumhuriyeti Ortasında 25/12/2020 ve 1/7/2021 Tarihlerinde Ankara’da İmzalanan Sıhhat Alanında Hibe Yapılmasına Dair Mutabakatların Yürürlüğe Girmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4790)

–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti Hükümeti Ortasında Basın ve Enformasyon Alanlarında İşbirliği Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4791)

–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çad Cumhuriyeti Hükümeti Ortasında Diplomatik Temsilcilikler İçin Arsa Takasına Ait Protokolün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4792)

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– Kütahya İli Sonları İçerisinde Tesis Edilecek Olan “Altıntaş TM-Dumlupınar İlçesi KÖK Güç Nakil Hattı”nın İmali Gayesiyle Birtakım Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Tez Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4793)

–– Ankara İli Sonları İçerisinde Tesis Edilecek Olan “Topaklı KÖK Çayırlı KÖK Subaşı Güç Nakil Hattı”nın Üretimi Gayesiyle Birtakım Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Tez Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4794)

–– Bilecik İli Sonları İçerisinde Tesis Edilecek Olan “Cihangazi Dombayçayırı Köyler Kümesi Hat-1 Güç Nakil Hattı”nın İmali Gayesiyle Birtakım Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Tez Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4795)

–– Bilecik İli Sonları İçerisinde Tesis Edilecek Olan “Cihangazi Dombayçayırı Köyler Kümesi Hat-2 Güç Nakil Hattı”nın Üretimi Emeliyle Birtakım Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından İvedi Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4796)

–– Manisa İli Sonları İçerisinde Tesis Edilecek Olan “Tırazlar KÖK-Bahadırlar Yeni KÖK Güç Nakil Hattı”nın Üretimi Hedefiyle Birtakım Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından İvedi Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4797)

–– Kırıkkale İli Hudutları İçerisinde Tesis Edilecek Olan “Seyifli KÖK-Olunlu Yeni KÖK Güç Nakil Hattı”nın Üretimi Gayesiyle Kimi Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından İvedi Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4798)

–– Ankara İli Hudutları İçerisinde Tesis Edilecek Olan “Karakaya KÖK-Karakaya Fideri Güç Nakil Hattı”nın İmali Gayesiyle Kimi Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından İvedi Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4799)

–– İstanbul İli, Sultangazi İlçesi Sonları İçerisinde Tesis Edilecek Olan Trafo Binalarının İmali Gayesiyle Birtakım Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından İvedi Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4800)

–– İzmir İli Hudutları İçerisinde Tesis Edilecek Olan “Kemer ENH ve Branşmanları Yenileme Dağıtım Çizgisi Güç Nakil Hattı”nın Üretimi Gayesiyle Kimi Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Tez Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4801)

–– Gaziantep Vilayetinde Yapılacak Olan Polimer/Cips Üretim Tesisi Yatırımına Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine Ait Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4802)

–– Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi, 3046 sayılı Kanunun 19/A Hususu ile 233 Sayılı Kanun Kararında Kararnamenin 56 ncı Unsuru Mucibince Tarım ve Orman Bakanlığı ile İlgilendirilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4803)

ATAMA KARARLARI

–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2021/524, 525)

YÖNETMELİK

–– Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

BİLDİRİLER

–– Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına Ait Bildiri (Tebliğ No:2012/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Bildiri (No: 2021/1)

–– Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Fiyatlara Ait Yordam ve Asıllar Hakkında Bildiri (Sayı: 2020/4)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Bildiri (Sayı: 2021/11)

–– Finansal Tüketicilerden Alınacak Fiyatlara Ait Yol ve Temeller Hakkında Bildiri (Sayı: 2020/7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Bildirim (Sayı: 2021/12)

İLÂN KISMI

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Bedelleri

Hibya Haber Ajansı

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir