Gıda fiyatlarına ‘yakın takip’

featured
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ‘2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Programı’nda birçok alanda atılacak adımlara yer verildi. Enflasyon ve Para Politikası başlığı altında, para politikası araçlarının güçlü bir şekilde kullanılmaya devam edileceği belirtildi. Programda, “Mali disiplin korunacak şekilde, yönetilen/yönlendirilen fiyatlar ve vergi düzenlemeleri geçmiş enflasyona endeksleme davranışının azaltılmasına yardımcı olacak şekilde belirlenecek. Böylece enflasyonda atalet etkisi sınırlandırılacak. Mal ve hizmet piyasalarında rekabeti temin edecek, geliştirecek ve rekabet ihlallerini orantılı biçimde sonlandıracak, piyasanın serbest bir biçimde işleyişini güçlendirmeyi teminen ekonomiyi ve tüketicileri kartelleşmeye karşı güvence altına alacak çalışmalar sürdürülecek” denildi.

FİYAT DALGALANMASI

Gıda ürünlerinde fiyat dalgalanmalarının yakından takip edileceği “Ürün Gözetim Mekanizması” oluşturulacak. 2022 Programı’na göre, tarım ürünlerinde arz ve rekolte tahminlerinin sağlıklı yapılabilmesine imkân veren bir erken uyarı sistemi kurularak gıda ürünlerinde fiyat dalgalanmasının büyük veri ve ileri analitik yöntemler kullanılarak yakından takip edileceği Ürün Gözetim Mekanizması hayata geçirilecek. Erken Uyarı Sistemi çalışmalarına tarım ürünleri fiyat ve maliyetleri konusunda ’nın belirlediği ürün seti ve periyot çerçevesinde veri desteği sağlanacak. Erken Uyarı Sistemi izleme sonuç raporları gerekli tedbirlerin alınması için haftalık Tarım ve Orman Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı ile paylaşılacak.

KONUT HESABI

Programa göre mevduat sigortasının kapsamını genişletmeye yönelik mevzuat değişikliği yapılacak. Tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerinin daha fazla korunması amacıyla ticari mevduatların mevduat sigortası kapsamına dahil edilmesine ilişkin mevzuat taslağı hazırlanacak. Program’da, “Böylelikle tasarrufların finansal sisteme çekilmesi özendirilecek” denildi. Yastık altı tasarrufların finansal sisteme çekilmesini sağlayacak özel teşvikler sürdürülecek ve yeni teşvikler tasarlanacak. Hanehalkı tasarruflarının artırılmasını ve söz konusu tasarrufların finansal sisteme geçmesini teşvik etmek amacıyla oluşturulan Konut Hesabı sistemi gerekli mevzuat değişikleri ile revize edilerek daha cazip hale getirilecek.

KREDİ BAŞVURULARI

Kredi başvurusunda talep edilen belge ve bilgiler doğrudan temin edilebilecek. Programda merkezi bir veri tabanı yoluyla kredi başvurularında belge temin edilmesinin sağlanacağı belirtildi. Kredi borçlularına ilişkin daha sağlıklı, şeffaf ve güncel verilerin teminine yönelik olarak Merkezi Finansal Veri Kuruluşu Projesi kapsamında planlanan eylemlerin hayata geçirilmesi amacıyla Bankalar Birliği bünyesinde faaliyet gösteren Risk Merkezi, Merkez Bankası bünyesinde yeniden yapılacak.

EŞEL MOBİL UYGULAMASI DEVAM EDECEK

PROGRAMDA, eşel mobil uygulamasının petrol ve doğal gaz ürünlerinden alınan ÖTV tahsilatını oldukça azalttığı belirtilerek, 2022 yılında, ÖTV tahsilatının GSYH’ya oranının, bir önceki yıl gerçekleşme tahmininin 0.2 puan altında kalarak yüzde 2.8 olarak gerçekleşeceğinin tahmin edildiği kaydedildi. 2021 yılında yüzde 20 seviyesinin altına inmesi beklenen ÖTV gelirlerinin toplam vergi gelirleri içindeki payının 2022 yılında yüzde 17.4 olmasının beklendiği belirtilerek, “Söz konusu azalışta 2022 yılında da uygulanmaya devam edileceği öngörülen bazı akaryakıt ürünlerine yönelik eşel mobil sistemi kaynaklı gelir kaybının temel belirleyici olması beklenmektedir” denildi. TMO’nun 2 milyon ton buğday ve 500 bin ton mısır, TÜRKŞEKER AŞ’nin 7.8 milyon ton şeker pancarı alımı yapması öngörülüyor.

DİJİTAL PARA UYGULAMADA

BLOKZİNCİR tabanlı dijital merkez bankası parası uygulamaya konulacak. Merkez Bankası Dijital Türk Lirası Araştırma Geliştirme Projesi birinci faz pilot bulguları doğrultusunda, daha yaygın ve geniş katılımlı ileri aşama pilot testler yapılacak. Mevcut ve ileri teknolojilerin Merkez Bankası Dijital Türk Lirası gereksinimlerine uygunluklarına yönelik araştırma ve geliştirme çalışmaları sürdürülecek. Programlanabilir para ve çevrim dışı ödemeler katman servislerine yönelik teknolojik altyapı oluşturularak araştırma, geliştirme ve test çalışmaları yapılacak. Dijital Türk Lirası sisteminin ilgili diğer sistemlerle entegrasyon çalışmalarına başlanacak. Gelecek yıl Kalkınma ve Yatırım Bankası’nın özsermayesi 10 milyar lira artırılacak. Banka öncelikli sektörlerde kullandırılmak üzere yurt dışından uzun vadeli fon temin edecek. 2022 yılında 750 milyon kaynak temin edilecek.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir