Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına 45 personel alınacak

featured
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre, toplam 45 kadro için bölüm ve kontenjanlar; iktisat (10), işletme (6), kamu yönetimi (5), uluslararası ilişkiler (5), hukuk (3), maliye (6), inşaat mühendisliği (4), bilgisayar mühendisliği (2) ve endüstri mühendisliği (4) olarak belirlendi.

Strateji ve Bütçe Uzman Yardımcılığı Sınavı’na katılabilmeleri için adayların en az 4 yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının iktisat, işletme, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, hukuk, maliye, inşaat mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, endüstri mühendisliği bölümlerinden veya yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının YÖK tarafından bu bölümlere denk kabul edilen bölümlerinden mezun olması; İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça, Rusça dillerinden en az biri için sınav tarihinden önceki 5 yıl içinde yapılmış Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’ndan (YDS) en az yetmiş 70 puan almış alması veya dil yeterliği bakımından buna denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir sınavda buna denk veya üstü puan almış olması gerekiyor.

Ayrıca adayların 2020 veya 2021’de yapılan KPSS’den mezun oldukları bölümlere göre belirtilen puan türlerinden 70 ve üzeri puan alması ve 35 yaşını doldurmamış olması isteniliyor.

Başvurular 1-15 Kasım tarihleri arasında “www.sbb.gov.tr” internet adresindeki bağlantı üzerinden talep edilen bilgilerin elektronik ortamda girilmesi ile gerçekleştirilecek. Sınava katılmaya hak kazandığı tespit edilen adayların listesi 22 Kasım’dan itibaren aynı internet adresinden ilan edilecek.

Yazılı sınav 12 Aralık’ta Ankara’da yapılacak. Adayların sınava girecekleri adresler 03 Aralık’ta internet adresinden duyurulacak. Yazılı sınav test şeklinde yapılacak. Adaylara kendi mesleki alanlarından 40 soru, genel iktisat alanından da 10 soru olmak üzere toplam 50 sorudan oluşan bir test uygulanacak. Sorular adayların başvuru yaptıkları bölümlerin alan müfredatı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığının görev alanını içeren konulardan oluşacak.

Yazılı sınav puanı 70 ve daha yüksek olan adaylardan en yüksek puandan başlamak üzere belirlenen kontenjanların 4 katı aday başarılı sayılarak sözlü sınava girmeye hak kazanacak. Sözlü sınav tarihi ve yeri “www.sbb.gov.tr” internet adresinden duyurulacak.

Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, sınav komisyonu başkan ve üyelerinin 100 tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması gerekiyor. Sözlü sınav adayların; sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi, bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, genel yetenek ve genel kültürü, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığının değerlendirildiği bir sınav olacak.

Sınavın nihai başarı listesi, adayların yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması alınarak belirlenecek. Başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak üzere ilanda belirtilen uzman yardımcısı kadro sayısı kadar asıl adayın listesi ilan edilecek. Yapılan sınavlarda başarılı olmak şartıyla, ilanda belirtilen uzman yardımcısı kadro sayısının yarısını geçmemek üzere, öğrenim dalları itibarıyla sınav komisyonu tarafından belirlenen sayıda yedek adayların isimlerini kapsayan bir liste de ilan edilecek.

Asıl listedeki adaylardan müracaat etmeyenler veya hukuki nedenlerle ataması yapılamayanlar olduğu takdirde, gerekli görülürse sınav sonucunun ilanından itibaren 3 ay içinde bu kadrolara aynı öğrenim dalına ilişkin yedek listedeki adaylardan başarı puanı sırasına göre atama yapılabilecek.

Giriş sınavını kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacak. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve ilgililer hakkında Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulacak.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir